Новини

           Въпреки че отиващата си 2020 година ни поднася много предизвикателства и изпитания, то нека намерим сили да бъдем добри, да се подкрепяме, да си помагаме и да се усмихваме.

Скъпи ученици и родители,

Обявяваме нашата предпразнична кампания „Направи добро! Сподели своята Коледа“. Очакваме да ни разкажете, нарисувате, изпеете и споделите вълнуващи моменти от вашата подготовката на празниците, както и доброволчески и други инициативи. Приемаме текстове, записи на песни и танци, снимки и други материали, свързани с вашите преживявания. Инициативата няма конкурсен характер. Всички получени материали ще бъдат публикуване на фейсбук страницата на училището. За повече информация можете да се обръщате към класните ръководители.

 


 Уважаеми ученици и родители,
Във връзка със заповед РД-01-677/ 25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от 1. до 7. клас, считано от 23.30 часа на 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г. и/или до издаване на нова заповед.
Всички ученици от ОУ „Васил Левски“ продължават да се обучават в електронна среда от разстояние чрез утвърдена от МОН платформа Microsoft Teams на edu.mon.bg.
Учебните часове ще се провеждат по утвърденото седмично разписание. Стриктно ще се отразява присъствието и отсъствието на учениците от онлайн часовете.
Учениците, които са на обща или допълнителна подкрепа, ще продължават работата си и с ресурсен учител при спазване на утвърдения график.
При проблем или нужда можете да се обръщате към класния си ръководител, който ще Ви окаже необходимото съдействие.
Нека всички да спазваме противоепидемичните мерки, за да пазим нас и нашите близки. Бъдете здрави!

        Съгласно Заповед №1040/18.11.2020г. на кмета на община Белене, считано от 19.11.2020г. до 29.11.2020г. се преустановяват присъствените учебни занятия. За посочения период всички ученици преминават на обучение в електронна среда. Седмичното разписание и графикът остават непроменени – начало на 1-ви час – 8.00ч. Обучението в електронна среда се води в платформата Тиймс. Занятията в целодневната организация също ще се провеждат без промяна на разписанието.

   


     Учебно занятие за евакуация при пожар се проигра днес в 9.30 ч. в ОУ „Васил Левски“. За 4 минути, след подаването на сигнала, всички ученици, учители и служители се оказаха на сборния пункт в училищния двор. Занятието е част от Плана за координация на дейностите за защита на пребиваващите при бедствия, аварии, катастрофи и пожари в ОУ „Васил Левски” – Белене за учебната 2020/2021 година.Уважаеми родители,
Нашето обучение в електронна среда стартира ефективно благодарение на обединените усилия на всички участници в процеса – учители, родители, ученици и училищна общност. Наложи се да решаваме много проблеми в движение. Подобрихме организацията и ефективността, но и натрупахме много умора. Децата не са еднакви, всеки има различен работен ритъм, темп и организация на работа. За да намалим престоя пред компютъра и да подобрим организацията на учениците относно навременно приключване на учебните задания, предприемаме следните мерки:
1. Намаляваме обема на зададените домашни работи и се ориентираме предимно към дейности, реално изпълними във времето на учебния час;
2. Намаляваме времето за следобедна подготовка. Същата ще приключва в 16ч. и призоваваме учениците да не остават пред мониторите след този час.
3. Пристъпваме към оценяване на резултатите от обучението на учениците. Оценяването ще се извършва чрез поставянето на оценка в електронния дневник, а в последствие и в дневника на класа. Ще се оценяват не само резултатите от работата на учениците, а и редовното участие, ангажираността и активността в учебните занятия. Всяка поставена оценка ще бъде аргументирана от съответния учител.
За оптимално протичане на дистанционното обучение, призоваваме учениците да спазват дневния режим и особено началото на учебните занятия в 9.00ч. Пропускането на първите часове от определени ученици и опита им да „догонят“ другите, създава напрежение и пречи на нормалното протичане на учебните занятия.
Уважаеми родители,
Оценяваме усилията ви и подкрепата, която ни оказвате ежедневно. Заедно с вас успяваме да се справим с новото за всички ни предизвикателство. Осъзнаваме и колко е натоварващо това за вас. Сега е момента да научим децата си на повече отговорност, на по-добра организация и ползотворна комуникация в електронната среда. Можете да ни търсите и да се обръщате към нас по всички въпроси, свързани с обучението и престоя на вашето дете у дома. Комуникацията и обратната връзка е важна за нас.


Активиране на акаунт за OFFICE 365  достъп до платформата  Microsoft Teams от учениците и учителите


Спазвайте добра хигиена. Към този материал има и презентация. Гледайте я!!!


Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.
Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.
Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.
Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.
Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.
Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.
Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.
За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:
• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
• Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;
Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:
• Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
• Насърчавайте детето да бъде активно.
• Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
• Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
• Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
• Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.


Международна конференция Приобщаващо образование “Социално емоционално учене” – Поморие, 05 и 06.09.2019г. Среща и обмяна на опит с колеги, работещи по програмите “Училището има смисъл” и “Едно училище за всички”. Радостната вест е, че продължаваме да работим по проект „Училището има смисъл“.


НП „Иновации в действие“ – семинар за обмяна на иновативни практики с колегите от НУ „Яне Сандански“ от гр. Разлог и II НУ „Васил Левски“ гр. Омуртаг.


В началото на месеца учителите от ОУ „Васил Левски“ се включиха в семинар за споделяне на иновативни педагогически практики в гр. Кнежа.


УСПЕШНА НОВА УЧЕБНА ГОДИНА