Новини12 ученици от 4 до 7 клас завършиха успешно обучение по ключови дигитални умения по проект „Образованието за утрешния ден“ на МОН, с ръководител Диляна Каракашева. В рамките на 70 учебни часа учениците научиха как да комуникират в Интернет, да изтеглят и качват безопасно материали в Интернет, да ползват различни дигитални устройства. Учениците могат самостоятелно да работят с програмите Movie maker, Power Point , Scratch. Самостоятелно правят видеоклипчета и презентации с вграден аудио и видео файл. В края на обучението всички ученици получиха сертификат, съгласно европейската референтна рамка за оценяване на дигитални компетентности.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Уважаеми ученици и родители,
Със своя заповед министърът на образованието и науката намалява продължителността на пролетната ваканция. Учениците са във ваканция от 17.04. 2020г. до 20.04.2020г. За дните от 13 до 16 април се препоръчват дейности за разтоварване на учениците и ангажиране на тяхното внимание с цел спазване на социалната изолация. Затова от понеделник, 13.04.2020г. ние ще се занимаваме само с дейности по интереси и обща подкрепа, водени от учителите в целодневна организация. Дейностите ще започват в 10.00ч.и ще приключват в 12ч., като децата ще могат да изпълняват самостоятелни задачи и в следобедните часове, без подкрепата от учител. Тези дейности не са задължителни, но са препоръчителни. Редовните учебни занятия в електронна среда се възобновяват на 21.04.2020г.
Желая на всички вас светли Великденски празници!
Бъдете здрави, пазете себе си и близките си!


Уважаеми родители,
Нашето обучение в електронна среда стартира ефективно благодарение на обединените усилия на всички участници в процеса – учители, родители, ученици и училищна общност. Наложи се да решаваме много проблеми в движение. Подобрихме организацията и ефективността, но и натрупахме много умора. Децата не са еднакви, всеки има различен работен ритъм, темп и организация на работа. За да намалим престоя пред компютъра и да подобрим организацията на учениците относно навременно приключване на учебните задания, предприемаме следните мерки:
1. Намаляваме обема на зададените домашни работи и се ориентираме предимно към дейности, реално изпълними във времето на учебния час;
2. Намаляваме времето за следобедна подготовка. Същата ще приключва в 16ч. и призоваваме учениците да не остават пред мониторите след този час.
3. Пристъпваме към оценяване на резултатите от обучението на учениците. Оценяването ще се извършва чрез поставянето на оценка в електронния дневник, а в последствие и в дневника на класа. Ще се оценяват не само резултатите от работата на учениците, а и редовното участие, ангажираността и активността в учебните занятия. Всяка поставена оценка ще бъде аргументирана от съответния учител.
За оптимално протичане на дистанционното обучение, призоваваме учениците да спазват дневния режим и особено началото на учебните занятия в 9.00ч. Пропускането на първите часове от определени ученици и опита им да „догонят“ другите, създава напрежение и пречи на нормалното протичане на учебните занятия.
Уважаеми родители,
Оценяваме усилията ви и подкрепата, която ни оказвате ежедневно. Заедно с вас успяваме да се справим с новото за всички ни предизвикателство. Осъзнаваме и колко е натоварващо това за вас. Сега е момента да научим децата си на повече отговорност, на по-добра организация и ползотворна комуникация в електронната среда. Можете да ни търсите и да се обръщате към нас по всички въпроси, свързани с обучението и престоя на вашето дете у дома. Комуникацията и обратната връзка е важна за нас.

Снимка на Основно училище "Васил Левски" гр. Белене.

Разписание на часовете за дистанционно обучение в ОУ „Васил Левски“ за учениците от

I до VII клас

І час-9,00 ч.-9,30 ч.

ІІ час-9,40 ч.-10,10 ч.

ІІІ час-10,20 ч.-10,50 ч.

почивка-10,50 ч.-11,10 ч.

ІV час-11,10 ч.-11,40 ч.

V час-11,50 ч.-12,20 ч.

VІ час-12,30 ч.-13,00 ч.

почивка за обяд -13,00 ч.-14,00 ч.

1-самоподготовка – 14 ч. – 14.30 ч.

2-ра самоподготовка – 14.40 -15.10 ч.

и индивидуални консултации от 15.20 ч. до 17 ч.

Време за комуникация с учителите в групите – по време на занятията и между часовете, без времето за почивки и  не по-късно от 17.00ч.


Активиране на акаунт за OFFICE 365  достъп до платформата  Microsoft Teams от учениците и учителите


Спазвайте добра хигиена. Към този материал има и презентация. Гледайте я!!!


Уважаеми ученици и родители,
Нашето дистанционно обучение вече стартира. Ще спазваме седмичното разписание за всеки клас. Учебните ресурси и задачите за деня ще ви бъдат предоставяни от учителите до началото на съответния учебен час, съгласно дневния режим. Препоръчваме ви да оставате пред мониторите по 20-30 мин., след което да правите задължителна почивка. Задачите за изпълнение са до края на деня, освен ако учителят не е поставил други срокове. Моля родителите да съблюдават ангажираността на учениците и да ни подпомагат при осъществяването на контрола. Не сме във ВАКАНЦИЯ, обучаваме се от дома, за да пазим нашето здраве и това на околните!


Уважаеми родители,
Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.
Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.
Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.
Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.
Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.
Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.
Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.
За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:
• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
• Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;
Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:
• Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
• Насърчавайте детето да бъде активно.
• Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
• Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
• Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
• Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.


Уважаеми ученици и родители,
във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България, свързано с разпространението на COVID-19, от 16.03.2020 г. няма да се провеждат редовни учебни часове, а ще се прилагат различни форми на дистанционно обучение. Всеки ученик ще получи график и допълнителни указания от класния си ръководител.
Уважаеми родители, разчитаме на вашето съдействие за сериозно отношение към тази форма на обучение. Тя е нова и за нас, но сме убедени, че заедно ще се справим с предизвикателствата. Като първа стъпка ви молим да влезете в платформата Школо бг и да проверите регистрацията си и  регистрацията на вашите децата.
Да си пожелаем ЗДРАВЕ И УСПЕХ!Скъпи ученици от утре започва Коледната ваканция. Във връзка с това РУ на МВР гр. Белене и ръководството на ОУ „Васил Левски“ напомня на учениците и техните родители, че съгласно чл.8, ал.3 и ал. 4 от ЗЗкД родителите, настойниците, попечителите или други лица, които полагат грижи за дете, са длъжни да го придружават или да му осигурят пълнолетно дееспособно лице за придружител на обществени места след 20:00ч., ако детето не е навършило 14-годишна възраст и съответно след 22:00ч., ако детето е навършило 14, но не е навършило 18-годишна възраст. Бъдете внимателни! Родители пазете децата си! Весели празници!

 

 

 


Международна конференция Приобщаващо образование “Социално емоционално учене” – Поморие, 05 и 06.09.2019г. Среща и обмяна на опит с колеги, работещи по програмите “Училището има смисъл” и “Едно училище за всички”. Радостната вест е, че продължаваме да работим по проект „Училището има смисъл“.


НП „Иновации в действие“ – семинар за обмяна на иновативни практики с колегите от НУ „Яне Сандански“ от гр. Разлог и II НУ „Васил Левски“ гр. Омуртаг.


В началото на месеца учителите от ОУ „Васил Левски“ се включиха в семинар за споделяне на иновативни педагогически практики в гр. Кнежа.


УСПЕШНА НОВА УЧЕБНА ГОДИНА