Новини


Скъпи ученици от утре започва Коледната ваканция. Във връзка с това РУ на МВР гр. Белене и ръководството на ОУ „Васил Левски“ напомня на учениците и техните родители, че съгласно чл.8, ал.3 и ал. 4 от ЗЗкД родителите, настойниците, попечителите или други лица, които полагат грижи за дете, са длъжни да го придружават или да му осигурят пълнолетно дееспособно лице за придружител на обществени места след 20:00ч., ако детето не е навършило 14-годишна възраст и съответно след 22:00ч., ако детето е навършило 14, но не е навършило 18-годишна възраст. Бъдете внимателни! Родители пазете децата си! Весели празници!

 

 

 


Международна конференция Приобщаващо образование “Социално емоционално учене” – Поморие, 05 и 06.09.2019г. Среща и обмяна на опит с колеги, работещи по програмите “Училището има смисъл” и “Едно училище за всички”. Радостната вест е, че продължаваме да работим по проект „Училището има смисъл“.


НП „Иновации в действие“ – семинар за обмяна на иновативни практики с колегите от НУ „Яне Сандански“ от гр. Разлог и II НУ „Васил Левски“ гр. Омуртаг.


В началото на месеца учителите от ОУ „Васил Левски“ се включиха в семинар за споделяне на иновативни педагогически практики в гр. Кнежа.


УСПЕШНА НОВА УЧЕБНА ГОДИНА