Индивидуални мобилности

Ученическо портфолио по шведски модел

    Програма „Учене през целия живот” на Европейската комисия

       От 08.02.2014г. до 15.02.2014г. Румяна Богданова взе участие в европеиски семинар „Индивидуализираното обучение в шведското училище“ в Хелзинборг, Швеция. Впечатления и споделяне на опит можете да видите в прикачените презентации.