Новини


Гости от три училища посрещнаха днес в ОУ „Васил Левски“ по Национална програма „Иновации в действие“, финансирана от МОН. Учители и ученици от Петрич, с.Чорбаджийско, община Кирково и с. Динк, община Марица се включиха в голям интегриран урок с петокласниците на тема „Свят и хармония“. Лично г-н Милен Дулев, кмет на община, приветства гостите с Добре дошли. С увлекателни дейности и интересни участия неусетно преминаха часовете по История, Човекът и природата, Български език, Математика, Физкултура, Музика и Изобразително изкуство. Изказваме благодарност на нашите съграждани сем. Бееви, Надя Джантова, Алек Миленов и Карл Павлов, които направиха големия интегриран урок нестандартен, иновативен и неповторим!Училищен план-прием за учебната 2023/2024 г. в ОУ „Васил Левски“, съгласно чл.44, ал.1 от Нредба №10 за организация на дейностите в училищното образование.

1 клас – една паралелка /до 22 ученици/

5 клас – една паралелка /до 26 ученици/


ОУ „Васил Левски“ с нов спечелен проект Проектопредложението на ОУ „Васил Левски“ по Национална кампания „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА-2023г” на тема: „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ” е одобрен за финансиране в тазгодишната кампания на ПУДООС. Проектът е на стойност 7500 лв. и предвижда изграждането на площадка с уреди за физически упражнения и спорт в предната част на училищния двор .


Церемония по поднасяне на венци и цветя на паметната плоча на Апостола в двора на ОУ „Васил Левски“ се състоя на 17 февруари от 10.30 часа с участието на Военно формирование 28 880 – Белене, общественици, граждани, ученици и деца от детските градини в града.
      „150 години ни делят от онзи февруарски вторник на далечната 1873 година, когато в покрайнините на тогавашна София геният на националната ни революция Васил Иванов Кунчев приема последно причастие с думите „Всичко, каквото съм сторил, сторих го за Отечеството“. Денят, в който Дяконът увисва на бесилото, е сред малкото дати в българския исторически календар, които ни обединяват и изпълват с гордост сърцата ни.


„Разпитът на Левски“ – драматизация на учениците от 6 и 7 клас с ръководител Александра Митрикова.


УЧЕНИЦИ ПРЕДСТАВИХА ПАТРИОТИОТИЧНИ СТИХОВЕ
54 ученици от 1-ви до 12-ти клас от училищата в Белене участваха в конкурс за рецитация на патриотична поезия, разпределени в три възрастови групи. Конкурсът премина под мотото „Васил Левски – 150 години безсмъртие“. Организатори на събитието са Общински комитет „Васил Левски“ и ОУ „Васил Левски“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


Нова зала за гимнастика имат от днес учениците на ОУ „Васил Левски“. Инициативата и реализацията са резултат от добрата екипна работа и сътрудничество между учители и служители. Благодарим за хубавата идея на Красимира Босилкова, за сръчните ръце и идеите на Тина Кирилова, Иринка Линова, Александра Митрикова и на професионалната намеса на Владимир Михайлов. Благодарим и на всички, които участваха не само с труда си, но и с материали – тапети, украса, постелки. Благодарение на тях имаме още едно уютно пространство за игри, отдих и забавления.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


С красотата на заливните гори през пролетта се „срещнаха“ ученици от четвърти клас. На 13 април 2022 г., със съдействието на ДГС-Никопол и Дирекцията на ПП Персина посетихме поддържан резерват „Персински блата“.

Увлекателният разказ на Даниела Каракашева – гл. експерт в ПП Персина, за благородната мисия за опазване на растителните и животински видове във влажните зони по поречието на р. Дунав, ни провокира да потърсим допълнителна информация.
Така открихме госпожа Елка Данева. Оказа се, че тя е не само учител в нашето училище, а и съавтор на помагало с обучителни игри, свързани с биоразнообразието на територията на ПП Персина.
Разказа ни вълнуващи истории за защитени растения и застрашени от изчезване животни и риби.
Обещахме си чрез игрите от нейното помагало да научим как можем да помогнем за опазване на голямото богатство в нашия роден край.
С благодарност към хората от ДГС-Никопол, ПП Персина и госпожа Данева: ученици от четвърти клас – Теди, Криси, Далия, Веси, Еми, Лъчко, Маги Л., Маги А.       
Във връзка с отбелязване Седмицата на гората, кметът на община Белене, съвместно с ученици и учители от ОУ „Васил Левски“, засади широколистни дървета в двора на училището. След засаждането учениците заредиха компостера, който е предоставен на училището по проект: № BG16M1OP002-2.009-0070 „Не изхвърляй – компостирай“, финансиран по Процедура № BG16M1OP002-2.009, за изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците, по Приоритетна ос 2: „Отпадъци“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейският съюз.
Ръководството и служителите от Община Белене благодарят на ръководството, учителите и учениците от ОУ „Васил Левски“ за оказаното съдействие.
Само с общи усилия можем да създадем и опазим дървесните видове!

 

 

 

 

 

 

 

 

В световния ден против тормоза в училище“ ДЕН НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА“  ОУ “ Васил Левски“ град Белене грейна в розови цветове и розови усмивки.

 


30 ученици от 8 до 11 годишна възраст се включиха днес в работилница по проект „Не изхвърляй – компостирай“ на община Белене. Децата изработиха различни предмети от събраните от тях отпадъци. За най-сръчните и креативните имаше и награди. Велосипед спечели Анна Терзиева от 2 клас, тротинетка – Кристияна Нецова от 4 клас и скейборд – Златина Дончева от 2 клас. Поощрителни награди получиха Магдалена Линова и Лъчезар Томов. Милен Дулев, кмет на общината, връчи лично наградите на изявилите се ученици. Всички участници получиха рекламни материали по проекта.


Учениците от клуб „Млад възрожденец“ към ОУ “ Васил Левски“ – град Белене почетоха паметта на Апостола с онлайн рецитал.

За да видите клипа кликнете тук: https://fb.watch/bD11WwRWoZ/


З   А   П   О   В   Е   Д

    № РД-15- 59  Белене, 07.02.2022г.

          На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО и съгласно Заповед РД 09-2196 от 04.02.2022г. на Министъра на образованието и науката

        О П Р Е Д Е Л Я М:

1. Преминаване към ротационно обучение от разстояние в електронна среда /ОРЕС/ за  ученицитеот 5, 6 и 7 клас  от ОУ „Васил Левски“, считано от 07.02.2022г., както следва:

  • от 07 до 11.02.2022г. присъствено се обучават учениците от 7 клас. Учениците от 5 и 6 клас се обучават в ОРЕС в платформата на  Microsoft Teams ;
  •  от 14 до 18.02.2022г. присъствено се обучават учениците от 5 и 6 клас. Учениците от 7 клас се обучават в ОРЕС в платформата на  Microsoft Teams;

2. Преминаване от обучение от разстояние в електронна среда /ОРЕС/ в присъствено обучение за учениците от 4 клас, считано от 07.02.2022г., с изключение на учениците, чийто родители не са подали декларации за тестване. За тези ученици обучението ще се осъществява синхронно в електронна среда.

 3. Присъствено продължават да се обучават всички ученици от 1 до 3 клас.

             С настоящата заповед да се запознаят всички педагогически специалисти.

             Графикът да се изложи във родителското фоайе, както и на сайта на училището.

ДИРЕКТОР: Румяна Богданова


      Уважаеми родители, съгласно заповед РД-1474/24.01.2022 г. на Министъра на образованието и науката дните от 31.01.2022 г. до 04.02.2022 г. са обявени за неучебни. Учебните занятия се възобновяват на 07.01.2022г. /понеделник/.
                     Желаем на всички ученици ползотворни ваканционни дни!


                                    

                                                                  Уважаеми ученици и родители,
От 16.11.2021г./вторник/ учениците от 1,2,и 3 клас започват присъствено обучение, съгласно декларирано родителско съгласие за тестване 2 пъти в седмицата.

Уважаеми ученици и родители,
Съгласно заповед на РЗИ – Плевен от утре – 02.11.2021 г. (вторник) всички паралелки преминават на обучение от разстояние в електронна среда. Учебните занятия протичат в платформата Teams при спазване на седмичното разписание и дневния режим.
Закупените купони за училищния стол ще бъдат презаверени. Училището ще бъде отворено всеки ден от 8.00ч. до 15ч.
Бъдете здрави и пазете себе си и близките си!

Уважаеми ученици и родители,
Във връзка с изпълнение на т. 8 от Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването и т. 4 от Заповед № РД09-3596/20.10.2021 г. на министъра на образованието и науката и информация на 28.10.2021 г. от Единен информационен портал за COVID 19 за потвърдени случаи и заболяемост от COVID-19 по области и за страната на база на 100 000 население за 14 дневен период за училищата на територията на община Плевен и община Белене от утре – 29.10.2021г. се въвежда ротационен принцип на обучение. От утре присъствено ще учат учениците от 1, 2, 3 и 7 клас. В електронна среда ще се обучават учениците от 4, 5 и 6 клас. Ротацията е на една седмица, т.е. от 08.11.2021г. присъствено ще учат учениците от 4, 5 и 6 клас, а в електронна среда – 1, 2, 3 и 7 клас. Седмичното разписание на часовете и дневният режим остават същите. Използва се платформата TEAMS. При затруднения можете да се обръщате кам класния ръководител или към ръководството на училището.
 

15 септември 2021 година
На добър час ученици, учители и служители!

Първолаче
 Михаела Рашева
Септември е, звънецът пак удари
с вълнение настъпва този час
и в раничката сложило буквара
първолаче краче тихо във захлас.
Букетче във ръчички носи
в сърцето му пожарище гори,
че намигат вече първите уроци
и засмяна класна го посреща от зори.
И поседнало на чина в стаята голяма
искрици пламват в детските очи
и с любов помахало ей там на мама
към бъдещето свое вече то върви.