Новини

Голям иновативен урок на тема „Свят и хармония“ се проведе днес с учениците от 5 клас. Учителите вложиха творчество при създаването на „различни“ уроци,  като дадоха възможност на учениците  да взаимодействат с учебния материал по оригинален и забавен начин без да се променя учебното съдържание и седмичното разписание за деня. В часовете по Български език и литература, История и цивилизация, Математика, Човекът и обществото, Физическо възпитание и спорт и Изобразително изкуство, учениците успяха по вълнуващ начин да погледнат на темата за светът, който ни заобикаля и хармонията в него. Преходът от традиционните форми на обучение към иновативните е предизвикателство, което учителите  в ОУ „Васил Левски“ не предприемат сами. За целта наши гости бяха баба Елена и баба Цеца, легионерите от римския легион на крепостта Нове, д-р Паскова, д-р Любенов, Надя Джантова и Алек Миленов. А усилията ни не бяха самоцелни, а с желание да развиваме у учениците ключови умения и компетентности на 21-ви  век –  критично мислене, решаване на проблеми, гъвкавост и адаптивност.

Можете да усетите положителния заряд и емоциите от днешния ден, като разгледате част от снимките.

      

С красотата на заливните гори през пролетта се „срещнаха“ ученици от четвърти клас. На 13 април 2022 г., със съдействието на ДГС-Никопол и Дирекцията на ПП Персина посетихме поддържан резерват „Персински блата“.

Увлекателният разказ на Даниела Каракашева – гл. експерт в ПП Персина, за благородната мисия за опазване на растителните и животински видове във влажните зони по поречието на р. Дунав, ни провокира да потърсим допълнителна информация.
Така открихме госпожа Елка Данева. Оказа се, че тя е не само учител в нашето училище, а и съавтор на помагало с обучителни игри, свързани с биоразнообразието на територията на ПП Персина.
Разказа ни вълнуващи истории за защитени растения и застрашени от изчезване животни и риби.
Обещахме си чрез игрите от нейното помагало да научим как можем да помогнем за опазване на голямото богатство в нашия роден край.
С благодарност към хората от ДГС-Никопол, ПП Персина и госпожа Данева: ученици от четвърти клас – Теди, Криси, Далия, Веси, Еми, Лъчко, Маги Л., Маги А.       
Във връзка с отбелязване Седмицата на гората, кметът на община Белене, съвместно с ученици и учители от ОУ „Васил Левски“, засади широколистни дървета в двора на училището. След засаждането учениците заредиха компостера, който е предоставен на училището по проект: № BG16M1OP002-2.009-0070 „Не изхвърляй – компостирай“, финансиран по Процедура № BG16M1OP002-2.009, за изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците, по Приоритетна ос 2: „Отпадъци“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейският съюз.
Ръководството и служителите от Община Белене благодарят на ръководството, учителите и учениците от ОУ „Васил Левски“ за оказаното съдействие.
Само с общи усилия можем да създадем и опазим дървесните видове!

 

 

 

 

 

 

 

 

В световния ден против тормоза в училище“ ДЕН НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА“  ОУ “ Васил Левски“ град Белене грейна в розови цветове и розови усмивки.

 


30 ученици от 8 до 11 годишна възраст се включиха днес в работилница по проект „Не изхвърляй – компостирай“ на община Белене. Децата изработиха различни предмети от събраните от тях отпадъци. За най-сръчните и креативните имаше и награди. Велосипед спечели Анна Терзиева от 2 клас, тротинетка – Кристияна Нецова от 4 клас и скейборд – Златина Дончева от 2 клас. Поощрителни награди получиха Магдалена Линова и Лъчезар Томов. Милен Дулев, кмет на общината, връчи лично наградите на изявилите се ученици. Всички участници получиха рекламни материали по проекта.


Учениците от клуб „Млад възрожденец“ към ОУ “ Васил Левски“ – град Белене почетоха паметта на Апостола с онлайн рецитал.

За да видите клипа кликнете тук: https://fb.watch/bD11WwRWoZ/


З   А   П   О   В   Е   Д

    № РД-15- 59  Белене, 07.02.2022г.

          На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО и съгласно Заповед РД 09-2196 от 04.02.2022г. на Министъра на образованието и науката

        О П Р Е Д Е Л Я М:

1. Преминаване към ротационно обучение от разстояние в електронна среда /ОРЕС/ за  ученицитеот 5, 6 и 7 клас  от ОУ „Васил Левски“, считано от 07.02.2022г., както следва:

  • от 07 до 11.02.2022г. присъствено се обучават учениците от 7 клас. Учениците от 5 и 6 клас се обучават в ОРЕС в платформата на  Microsoft Teams ;
  •  от 14 до 18.02.2022г. присъствено се обучават учениците от 5 и 6 клас. Учениците от 7 клас се обучават в ОРЕС в платформата на  Microsoft Teams;

2. Преминаване от обучение от разстояние в електронна среда /ОРЕС/ в присъствено обучение за учениците от 4 клас, считано от 07.02.2022г., с изключение на учениците, чийто родители не са подали декларации за тестване. За тези ученици обучението ще се осъществява синхронно в електронна среда.

 3. Присъствено продължават да се обучават всички ученици от 1 до 3 клас.

             С настоящата заповед да се запознаят всички педагогически специалисти.

             Графикът да се изложи във родителското фоайе, както и на сайта на училището.

ДИРЕКТОР: Румяна Богданова


      Уважаеми родители, съгласно заповед РД-1474/24.01.2022 г. на Министъра на образованието и науката дните от 31.01.2022 г. до 04.02.2022 г. са обявени за неучебни. Учебните занятия се възобновяват на 07.01.2022г. /понеделник/.
                     Желаем на всички ученици ползотворни ваканционни дни!


                                    

                                                                  Уважаеми ученици и родители,
От 16.11.2021г./вторник/ учениците от 1,2,и 3 клас започват присъствено обучение, съгласно декларирано родителско съгласие за тестване 2 пъти в седмицата.

Уважаеми ученици и родители,
Съгласно заповед на РЗИ – Плевен от утре – 02.11.2021 г. (вторник) всички паралелки преминават на обучение от разстояние в електронна среда. Учебните занятия протичат в платформата Teams при спазване на седмичното разписание и дневния режим.
Закупените купони за училищния стол ще бъдат презаверени. Училището ще бъде отворено всеки ден от 8.00ч. до 15ч.
Бъдете здрави и пазете себе си и близките си!

Уважаеми ученици и родители,
Във връзка с изпълнение на т. 8 от Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването и т. 4 от Заповед № РД09-3596/20.10.2021 г. на министъра на образованието и науката и информация на 28.10.2021 г. от Единен информационен портал за COVID 19 за потвърдени случаи и заболяемост от COVID-19 по области и за страната на база на 100 000 население за 14 дневен период за училищата на територията на община Плевен и община Белене от утре – 29.10.2021г. се въвежда ротационен принцип на обучение. От утре присъствено ще учат учениците от 1, 2, 3 и 7 клас. В електронна среда ще се обучават учениците от 4, 5 и 6 клас. Ротацията е на една седмица, т.е. от 08.11.2021г. присъствено ще учат учениците от 4, 5 и 6 клас, а в електронна среда – 1, 2, 3 и 7 клас. Седмичното разписание на часовете и дневният режим остават същите. Използва се платформата TEAMS. При затруднения можете да се обръщате кам класния ръководител или към ръководството на училището.

 Умения за работа в платформата Тиймс
     Умения за работа в платформата Тиймс и обучение от разстояние в електронна среда получиха първите две групи ученици от 2, 3 и 4 клас. Обученията се провеждат под ръководството на г-жа Диляна Карашева. В рамките на 4 учебни часа децата се запознаха с функционалностите на платформата Тиймс и усъвършенстваха уменията си за работа в електронна среда. Обученията продължават с нови 5 групи ученици. Предвидени са обучения и за родители, желаещи да усъвършенстват дигиталните си умения. Дейностите са по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

 


15 септември 2021 година
На добър час ученици, учители и служители!

Първолаче
 Михаела Рашева
Септември е, звънецът пак удари
с вълнение настъпва този час
и в раничката сложило буквара
първолаче краче тихо във захлас.
Букетче във ръчички носи
в сърцето му пожарище гори,
че намигат вече първите уроци
и засмяна класна го посреща от зори.
И поседнало на чина в стаята голяма
искрици пламват в детските очи
и с любов помахало ей там на мама
към бъдещето свое вече то върви.