Обществен съвет

На 23.11.2016г. в ОУ „Васил Левски“ беше учреден Обществен съвет в следния състав:

Председател: Даниела Павлова Каракашева
и членове: Снежана Лоринкова, Анита Кондрова, Веселка Ветева, Росица Букева, Малина Панова. Представител на община Белене в обществения съвет е Малина Ешекова-заместник кмет.
Информация за работата и решенията на новия орган ще публикуваме  на тази страница.