Твоят час

esop

Европейски съюз                                                                           Оперативна програма

Европейски структурни                                                                Наука и образование за

и инвестиционни фондове                                                             Интелигентен растеж                                mon                                    Министерство на образованието и науката

                                                       Проектът „Твоят час“

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 „РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС)

Цели

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

Специфични цели на проекта са:

 1. Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка;
 2. Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене;
 3. Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;
 4. Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи, при които ще се обединят образователните ресурси на повече училища;
 5. Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-висока увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация;
 6. Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите/близките на учениците в дейностите на училищата, с което ще се подпомогне изборът на ефективен набор от извънкласни дейности по интереси и дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците;
 7. Изграждане и прилагане на единен модел за обществен мониторинг на извънкласни дейности по интереси и на дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците, с което ще се осигури прозрачност на избора и провеждането им и разнообразие от възможности за развитие на способностите на учениците.
 8. Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.

На 15 ноември 2016г. в ОУ „Васил Левски“-гр.Белене стартира проект „Твоят час“. В резултат на проучване желанията на учениците с анкетни карти се сформираха осем групи: – в прогимназиален етап три групи за преодоляване на обучителни затруднения по БЕЛ и Математика и три групи за занимания по интереси.В начален етап  се сформираха две групи за занимания по интереси. Учениците ще спортуват, творят и ще се забавляват. Училището има опит в работата по проекти.

                  Представителни изяви на новите клубове-2017/2018г.

                                 Клуб БЕЛ – обучителни затруднения

На 14.06.2018г. се проведоха последните часове по Бел – обучителни затруднения по проект „Твоят час“ с ученици от 5.-7. клас с ръководител Тодор Петров.

Представителните изяви бяха в две занятия:

 1. Конкурс за най-добър четец на неизучавано литературно произведение от български автор. Учениците с интерес четоха стихотворения и разкази от П. Яворов, Хр. Смирненски, Иван Вазов, Елин Пелин, Йордан Йовков. Всички ученици  получиха грамоти.
 2. Конкурс за най – сполучлива илюстрация от изучено литературно произведение. Рисунките бяха журирани от Диана Николова учител по изобразително изкуство и Мирена Шанколова – ресурсен учител. Наградени бяха следните ученици: I награда – Александра Опрева – 6. клас, илюстрация на „Малкият принц“. II награда  – Георги Станев, 5. клас.
  III награда – Кадер Радушва – 5. клас, „Грозното патенце“. Всички ученици от групата получиха награди.

          Клуб „Допълнително обучение по математика – 7 клас“

 На 28 май се проведе планираната представителна изява с учениците от 7 клас в група Допълнително обучение по математика по проект „Твоят час”.  Ръководителката на групата Елка Дулева – Кунова представи съвместно разработената презентация с любопитни факти за математиката и забавни задачи. С много настроение присъстващите се запознаха с веселата и любопитна  страна на математиката.

 

 

 

 


  Детски театрален състав „Слънчо“    

Всички ученици от Детски театрален фестивал „Слънчо“ получиха грамоти за постигнати отлични резултати и успешно представяне в Ученически театрален фестивал, Русе 2018.

Втора публична изява

Отлично представяне на учениците от Детски театрален състав „Слънчо“ на XXII Национален ученически театрален фестивал „Климент Михайлов“ гр. Русе 2018г.
Жури в състав: Крум Гергицов /председател/ и членове – голямата българска актриса Мария Статулова и актьорът и режисьор от ДТ „Сава Огнянов“ Ивайло Ненов харесаха играта на учениците и пожелаха да продължат да участват в театралния състав и да имат повече изяви.

 

 

 Публична изява

 Детски театрален състав „Слънчо“ при ОУ „Васил Левски“ гр. Белене представи театралната постановка „Самодивска мома“ от Анна Петрова на 30.04.2018г. /понеделник/ от 15.30ч. и от 18.30 ч.в салона на Читалище „Христо Ботев“ гр. Белене.


     Детски театрален състав „Слънчо“ при ОУ „Васил Левски“ гр. Белене ще представи театралната постановка „Самодивска мома“ от Анна Петрова на 30.04.2018г. /понеделник/ от 15.30ч. и от 18.30 ч.в салона на Читалище „Христо Ботев“ гр. Белене. Заповядайте!


Клуб „Млад художник“

Участие  на учениците от клуб „Млад художник“ с ръководител г-жа Д. Николова в конкурс на Община Белене и Екоколект АД с изработени предмети от отпадъчни и рециклирани материали.

Цветелина Ивайлова Бонова – 7. клас с битови предмети за Национален конкурс „От Коледа до Васильов ден“ НДД-София.

Йоана Любенова Любенова – клуб „Млад художник, 6. клас с разказ за обичаите в с. Бяла вода за конкурса „От Коледа до Васильов ден“ НДД – София.

Наградените от клуб „Млад художник“ от конкурса на „Екоколект“ АД и Община Белене.

Цветелина Ивайлова Бонова от 7. клас с първо място във втора възрастова група.

Пано изработено от клуб „Млад художник“

                                                                 Зима

                               Участие в базара през декември 2017 година

 

За участие в Национален конкурс „От Коледа до Васильов ден“ Министерството на образованието и науката и Национален дворец на децата наградиха Елия Станимирова Георгиева – 1. клас с второ място и Цветелина Иванова Бонова- 7. клас с второ място. Те получиха грамоти и сребърни медали.

 Трети Общински конкурс за мартеници „Бяло и червено“

Клуб „Млад художник“  участва с пано и друга мартеница кратунка „Автентичност и модернизъм“

 

 

 

 

Учениците от клуб „Млад художник“ поздравяват своите учители послучай 8 март с пано изработено от тях.

 

Рисунки от клуб „Млад художник“ за V Национален конкурс „България в картини и слово“ гр. Търговище

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Рисунки за конкурс за рисунка на тема „АЕЦ и бъдещето на Белене“


Клуб „Млад художник“ с рисунки за проект на Община Белене- „Ние-децата на Европа“

На екскурзия в гр. Ловеч – художествена галерия „Вароша“, художествената галерия „Нерон“ и покрития мост на Кольо Фичето.

 

 


Представителни изяви на клубовете през 2016/2017г.

Арт клуб

Учениците заедно с родителите от Арт клуб с ръководител г-жа Диана Николова участваха с предмети, картини и картички в Коледния базар организиран от Община Белене от 12 – до 14.12 2016г. Изработените и продадените изделия са с  благотворителна цел, с мото: „Изработихме с ръце и даряваме от сърце”

dsc_0243sam_6679

 

 

 

 

 

Учениците от Арт Клуб изработиха оригинални  мартеници за втория конкурс, организиран от Общино Белене – „Бяло и червено“.

 

 

 

 

 

Ефектни картички за 8-ми март

 

 

 

 

 

 

Атина Йоргова от 1 клас, Розалина Атанасова от 7 клас и Алек Иванчев от 8 клас с рисунки за Втори Национален конкурс „Пролет Върху листа“ – гр.Кюстендил и „Водата – извор на живот“ – гр.Бургас. Рисунките са рисувани в Арт клуб.


 Учениците от Арт клуб ще участват в конкурс за рисунка на тема „Могат ли, влажните зони да предотвратят унищожение?“  обявен от ПП „Персина“.

В конкурса участват: Марина Букева 5 клас;Виктория Опрева 6 клас; Цветелина Бонова 6 клас; Памела Анатолиева от 5 клас и Йоана Любенова от 5 клас.


За Националния конкурс „Лазарка мома гиздава“ в НДК – София ученичката Цветелина Ивайлова Бонова от 6. клас изработи от хартия лазарска кошница и венче. Пожелаваме и успех!

На Националния конкурс „Лазарка мома гиздава“ в НДК – София ученичката Цветелина Ивайлова Бонова от 6. клас с ръководитл г-жа Николова се класира на първо място от раздел „Накити“


Алек Миленов Иванчев от 8 клас с композиция „Аксесоари за царицата роза“ изработени от хартия за участие в Национален конкурс „Казанлъшка роза“

Ученици от Арт клуб с рисунки за Национален конкурс приказките към ОДК гр. Варна на тема „Приказките на братя Грим“

                                                  Представителна изява

Представителна изява на Арт клуб с продукти от дейността на клуба. Много от рисунките и предметите са изпратени за Национални конкурси. Най-голямото постижение на клуба до момента е първо място в Национален конкурс „Лазарка мома гиздава“. Очакваме резултати от Националните конкурси „Казанлъшка роза“до 24 май и „Приказките“ гр. Варна -19 май, Национален онкурс „Енергията за чиста природа“ гр. Козлодуй до края на м. май.


Клуб „Вълшевници на словото“

Ученици от клуб „Вълшебници на словото“ при ОУ „Васил Левски“, с ръководител г-жа Галя Дамянова, представиха своята трета представителна изява – Илюстрация на любим литературен герой с текст от произведението. Учениците работиха с голямо желание и постигнаха отлични резултати.


Учениците от „Вълшевници на словото“ с ръководител г-жа Галя Дамянова участваха със сурвакници и картички в Коледния базар организиран от Община Белене от 12 – до 14.12 2016г. При изработването на сурвакниците и картичките се включиха и родителите на учениците. Направиха снимки с всички присъстващи учители и ученици. Паричните средства, събрани от продажбата са за благотворителност.

sam_6691sam_6686sam_6697                           Мартеници изработени от клуб „Вълшебници на словото“

Клуб „Математика с хитрост”

На 20.04.2017 г. участниците в клуб „Математика с хитрост” проведоха своята първа представителна изява. Темата бе „Вкусна математика”.
Децата първо показаха умения за решаване на текстови задачи, математически ребуси и главоломки, а след това с много емоция, желание и завидни умения се заеха сами да изработят сладкиши. Заготовките и насоки за работата даваше Елица Матова – родител на дете от клуба.
В края на занятието децата се почерпиха с вкусна торта, кекс, мъфинки, бисквити, отново изработени от Елица Матова.
В клуб „Математика с хитрост” участват 9 деца. През годината проверяваха знанията си в трите кръга на Международното математическо състезание „Математика без граници”. Гордост за нас са завоюваните медали от междинните кръгове, а най-вече това, че получихме квота за отборно представяне на Националния финален кръг, който ще се проведе в гр. Несебър, в началото на м.юли.
Благодаря на всички родители, които бяха съпричастни с нас на тържеството, благодаря и за подкрепата през цялата година. Благодаря Ви родители, че сте винаги до нас!

Клуб „Млад театрал“

Репетиционен период и изработка на афиш

                                             

Представителна изява

Кадри от пиесата „Снежанка и седемте джуджета“ от Панчо Панчев представена на 26.04.2017г. от клуб „Млад театрал“. Режисьор на спектакъла е Павел Каракашев. Ръководител на клуба и организация: Диляна Каракашева.
В ролите се превъплътиха учениците (по автора):
Снежанка – Емили Джантова;
мащехата – Виктория Иванова;
Огледалко – Пепа Първанова;
смешникът – Радостин Динов;
Принцът – Мариус Андрей Нитика;
тигърът и лъвът – Мартин Стилянов;
джуджето Анчо; джуджето Бенчо – Маринела Дончева;
джуджето Ванчо – Мария Димитрова;
джуджето Генчо – Добромир Михов;
джуджето Данчо – Костадин Стефанов;
джуджето Енчо – Памела Иванова;
джуджето Жанчо – Лорин Линов

Играта на учениците от клуб „Млад театрал“ беше чудесна. Благодарим на всички, които ни подкрепиха за да се получи този спектакъл. Предстои изява на Националния ученически фестивал „Климент Михайлов“-гр. Русе 2017г. през юни.

Втора представителна изява

 Клуб „Млад театрал“ при ОУ „Васил Левски“ гр. Белене на 11.06.2017г. участва в ХХI НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ ФЕСТИВАЛ гр. Русе и представи пиесата „Снежанка и седемте джуджета“ от Панчо Панчев. Учениците се представиха отлично като истински артисти. Журито начело с г-н Крум Гергицов ги похвали и им пожела да продължат да се включват в други театрални постановки за да усетят сложността и магията на театралното изкуство. Очакваме награди накрая на фестивала. Благодаря на всички, които ни подкрепиха и на режисьора Павел Каракашев. Ръководител на групата Диляна Каракашева.

                                                            Награди

      Емили Джантова и Виктория Иванова от Детски театрален състав „Слънчо“ клуб „Млад театрал“ при ОУ „Васил Левски“ гр.Белене за отлично представяне в XXI Национален ученически театрален фестивал“Климент Михайлов“ получиха награда за ГЛАВНА ЖЕНСКА РОЛЯ в спектакъла „Снежанка и седемте джуджета“ от Панчо Панчев с режисьор Павел Каракашев

 

 

                Клуб „Общуване чрез музика и танци с деца със СОП“

На 21.12.2016г,от 13:30 в ОУ,,Васил Левски,,-Белене,по проект,,Твоят час,,, с клуб,, Общуване чрез музика и танци с деца със СОП,, и ръководител г-жа М. Шанколова се проведе Коледен концерт и забавна дискотека-щуротека.
Благодаря от името на децата и от мое име на гостите, които уважиха нашият труд,нашето коледно настроение и предпразнични емоции.
Пожелаваме Ви една година изпълнена със здраве ,лека работа и непрестанно вълнение от радости и позитивно настроение.
Бъдете здрави вие и вашите семейства и не спирайте да правите Добро,защото то ще ви се връща!

Публична изява на клуб,, Общуване чрез музика и танци с деца със СОП,, на тема ,,Лазарица-традиции и обичай,,протече с посещение на Народно Читалище Христо Ботев Белене и Библиотека Белене!
Благодарим от сърце за топлото посрещане,ведро настроение и внимание,което ни оказаха.
Желаем на всички служители да са здрави и да носят така пламенно искрицата на българският дух.

                              Обучителни затруднения по БЕЛ 5-8 клас

Групата е малка. Състои се от 6 ученици /5-8 клас/. Всички са с обучителни затруднения по БЕЛ. Четирима ученици са със СОП. Идват с желание. Програмата така е направена, че да е в помощ на присъстващите ученици, изготвена е заедно с ресурсния учител. Залегнати са часове за подобряване на четивната техника, писане на видове ученически текст, българските обичаи и традиции, българси форклор, четене откъси от „Под игото“, разказите на Иван Вазов, Елин Пелин, Йордан Йовков. Някои от часовете са взети и извънучилище- читалищната библиотека, а част от часовете се вземат в компютърната зала на училището. Учениците проявяват интерес, имат желание да съчиняват, преразказват, четат, разказват.

       

Групи за организиране на допълнително обучение на ученици по математика

Всеки ученик придобива знания, умения и компетентности с различна скорост и по различен начин в зависимост от индивидуалните му възможности и интереси. За осигуряване на оптималното му развитие се отчита динамиката в развитието на способностите за изучаване на отделните учебни предмети и на тази основа да се поставят допълнителни цели на обучение и развитие, свързани с коригиране на пропуски в знанията. Преодоляването на изоставане по един учебен предмет, поради  натрупани разнообразни причини би довело до устойчиво изоставане по няколко учебни предмета, а впоследствие и до общо и дълбоко изоставане, което от своя страна е и първостепенна причина за отпадане от училище. Диференцираната грижа за всеки ученик в групата бе насочена към компенсиране на проблеми, водещи до натрупване на пропуски в знанията по няколко учебни предмета и последващо изоставане. Чрез работата си в планираните дейности бяха осигурени допълнителни възможности за индивидуален подход и работа в малки групи в съответствие с потребностите на учениците и със спецификата на учебния предмет.

   Изготвил: Елка Дулева – Кунова

                                                   Представителна изява