Участвам и променям

                                     КАМПАНИЯ “УЧАСТВАМ И ПРОМЕНЯМ!”
     Учебната 2011/2012 г. – година на социалните и граждански компетентности
Кампанията има за цел:
1. Да разшири и стимулира формите на обучение в дух на демократично гражданство и патриотизъм.
2. Да постави фокус върху здравословния начин на живот и конструктивните поведения на децата и учениците.
3. Да подкрепи ролята на възрастните в грижите им за децата, както и сътрудничеството между институциите в системата на образованието, семействата и другите институции и служби в общността в тяхната съвместна грижа за подрастващите.
Рамка на кампанията Кампанията обхваща периода от 17.09.2011 г. до 30.05.2012 година.

 

  •      В ОУ „Васил Левски“ гр. Белене през месец октомври 2011 г. с учениците от начален етап се проведе беседа по повод здравословното хранене. На вниманието на учениците бе предложен и образователен филм ”Приказка за здравето”. Учениците се запознаха по атрактивен начин с вредните храни и въздействието им върху организма. Бе отбелязано какво получаваме от различните храни, как мазнините, въглехидратите, белтъчините , витамините и водата подпомагат подрастващите. Хигиенните правила им ги представи Кралица Чистота и Цар Боклук. Нагледно-образното мислене на учениците бе провокирано по атрактивен и забавен начин.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  •  Във връзка с провеждането на Световен ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия 20 ноември в ОУ „Васил Левски“ гр. Белене бе направено информационно табло, проведоха се разговори с учениците в час на класа за разясняване, дебатиране и засилване на чувствителността на учениците и учителите към проблема, бе поканен лектор от пътна полиция гр. Белене, който пристигна с патрулен автомобил и по атрактивен начин започна учениците от първи до четвърти клас с опасностите на пътното платно.
  •          През месец ноември 2011 г. в часовете по информационни технологии с учениците от 4 до 8 клас бяха презентирани опасностите в интернет и бяха разгледани възможностите на децата да се справят в различни ситуации, така че да избегнат виртуално и реално насилие. Бяха изработени правила за безопасно сърфиране в интернет, които са залепени в класните страи и в компютърните кабинети. Бяха обсъдени въпросите: „Какво е „безопасен интернет?”, „Какво е позволено и какво не при общуване и споделяне в интернет?”, „Каква трябва да е мрежовата култура на децата в интернет?” „Кои са нормите, които следва да се спазват?” „Кои навици ще ни помогнат да направим пребиваването си в мрежата по-приятно и по-безопасно?”Насочване вниманието на учениците към темата, несъмнено им напомня за опасностите, които ежедневно ги дебнат в интернет.
  • С учениците от 5 до 8 клас в час на класа се разгледаха темите за превенция трафика на хора. Направени бяха анкети от класните ръководители. Осигурени бяха диплянки и плакати.
  •         За отбелязване рождения ден на ПП “Персина” ученици от 1 до 8 клас от училището подготвиха програма, която представиха пред родители, учители, ученици и гости на ПП Персина. Отбелязаха важността на влажните зони, богатото разнообразие от птици, растения и животни на територията на парка. Изразиха задоволство от това, че имат привилегията да живеят на територията на Природен парк. По интересен и вълнуващ начин представиха легендата за остров Персин – дал името на парка.

 

 

 

 

 

  •        Медицинския специалист и класните ръководители направиха разяснителна кампания в час на класа относно разчитане етикетите на храните. Децата се убедиха, че не трябва да избират покупките си според рисунките на етикетите или според рекламата, а според съдържанието, което е посочено на опаковката. Разбраха, че много от добавките, познати като “Е-тата в храните”, имат отрицателно въздействие върху организмите.
  •          През м. февруари бе отбелязана и годишнина от подписването на Рамсарската конвенция. Отново в Дирекцията на ПП Персина се запознаха с основните точки от този договор и клаузите, които касаят България и в частност ПП Персина. Бяха изработени постери и поставени на видно място в коридорите на ОУ “В. Левски”.
  •       По повод 22 март – Ден на водата бе открита изложба с рисунки на ученици от 7 и 8 клас. А учениците от 4 клас направиха постери по повод 22 април – Ден на земята. По-големите ученици засадиха дръвчета и полагат грижи за тях. Посадъчния материал бе осигурен от Дирекцията на ПП Персина.

  •        През м. април бе проведен и планирания в плана на кампанията излет сред природата. Пролетните празници Великден, Цветница и Лазарица бяха отбелязани с лазаруване и посещение на изложба на великденски яйца , подредена от ученици от ПГЯЕ “М.С. Кюри”.