Целодневна организация на учебния процес

 

emblema evropeiski syuzПРОЕКТ BG051PO0013.1.06evropeiski fond

„Подобряване на качеството на образованието в

средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на

 учебния процес“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

    Основно училище „Васил Левски”, Белене вече е средишно и работи по проект Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес”. Обучават се 161 ученици. Сформирани са 7 полуинтернатни групи.Четири от тях са в начален етап и три V-VІІІ клас. Броят на учениците, включени в групите, са 133. Материално-техническата база е старателно поддържана, непрекъснато се обогатява и осъвременява. Учениците разполагат с два компютърни кабинета. Има собствен уебсайт като елемент на постоянна връзка с родителите.
В училището работят 21 педагози, 25% от които са с II  и V ПКС, с необходимите квалификации и педагогически стаж. В преподавателската си дейност учителите използват съвременни интерактивни методи.

                                                                 ÷÷÷

ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ПОЛУЧИ НОВО ОБОРУДВАНЕ

 Завръщането в училище след пролетната ваканция изненада учениците от ОУ „Васил Левски”.   Посрещнаха ги нови класни стаи и стаи за дейности по интереси,  оборудвани с нова мебелировка по проект BG051PO001-3.1.06  „Подобряване качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“. Изцяло са обновени класните стаи на учениците от 4, 5 ,6 и 7 клас и стаята за дейности по интереси за учениците от 7 и 8 клас. За останалите класни стаи са доставени индивидуални гардеробчета за всяко дете, бюро и стол за учителите. За свободното време на учениците са осигурени спортни пособия – тенис маси, подвижни футболни врати и баскетболни кошове, както и много допълнителни учебни материали /моливи, бои, блокчета, занимателни игри, пъзели и др./. С това приключва обновяването на класните стаи и стаите за дейности по интереси със средства по проект BG051PO001-3.1.06  „Подобряване качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“.

            ОУ «Васил Левски» е включено в проекта от началото на учебната 2012/13 година. В момента училището осигурява целодневна организация на учебния процес за 140 ученици, разпределени в 7 полуинтернатни групи. Във времето след приключване на учебните часове децата имат възможност да затвърдят и упражнят новите си знания, да изготвят задачите си за домашна работа, като едновременно с това е предвидено време за занимания по интереси, физически занимания и отдих. Възпитателната работа в ПИГ е съобразена с ежедневната подготовка на учебния материал, с допълнителните интереси на учениците и е насочена към осмисляне на свободното им време. За тази цел са оборудвани и стаите за дейности по интереси. Там, в по-разчупена обстановка, учениците творят и се забавляват съобразно интересите си.

                                                                                             Румяна Богданова

          ÷÷÷                    

           Нова придобивка за учениците от ОУ „Васил Левски” са спортните пособия (тенис маси, дюшеци за гимнастика, мини футбол, подвижни баскетболни кошове, обрачи, подвижни вратички за футбол, скамейки с облегалки и други) по проект ”Подобряване на качеството на образованието в средишните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”. Учениците посрещнаха новите спортни пособия с голям интерес и ги ползват всеки ден в занятията по организиран отдих.

     На 08.05.2013г. всички ученици от ОУ „Васил Левски“ гр.Белене, посещаващи ПИГ получиха тениски с логото на проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“.


ПИГ 3 КЛАС

Copy of SAM_2372

ПИГ 4 КЛАС

SAM_2374SAM_2408

                    

ПИГ 5 КЛАС

 

ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО

ПИГ 6 КЛАС

110220131689SAM_2377

002Copy of 301120121648

          

     


СБОРНА  ПИГ  

SAM_2414SAM_2413

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

SAM_3178  SAM_3180

 

 

SAM_2416

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA