Заедно можем повече

                                

                                                                                           

                         

                                 ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013

             ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

               МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

            ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ И МЕЖДУНАРОДНИ

                                             ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ”

                              Осигурено по проект „Заедно можем повече”

                                                 BG051РО001-4.2.03/577

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ОУ „Васил Левски” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и договарящия орган.                    

                          В ОУ „Васил Левски” стартира проект за извънкласни          

     дейности “Заедно  можем  повече”

               През учебната 2009/2010 г. учениците от  община Белене ще имат възможност да се включат в разнообразни извънкласни дейности в клубове по интереси. Функционирането на клубовете се осъществява по проект “Заедно можем повече” и се финансира от Европейския социален фонд, оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, схема “Да направим училището привлекателно за младите хора”.Проектът е на стойност 34 669.60 лв.
 На 20.10.2009г. в сградата на ОУ “Васил Левски” се проведе официалното презентиране на проекта и първите работни срещи на участниците. Водеща организация по проекта е ОУ "Васил Левски, а партньори са СОУ Димчо Дебелянов" и ОУ "Проф. Иван Шишманов" – с. Деков.
Проектът цели да подобри достъпа до образование и обучение за учениците от територията на община Белене  и да им даде възможност за интелектуално и личностно развитие и изява чрез клубове по интереси.  В трите училища на територията на общината вече са формирани  11 клуба – 5 в СОУ “Димчо Дебелянов; 4 в ОУ”Васил Левски” и 2 в ОУ”Проф. Шишманов”- с.Деков. Дейностите са съобразени с интересите и желанията на учениците и не се припокриват в трите училища. В клубовете участват общо 170 ученици, като от тях 13 са от малцинства, 24 са социално слаби и 12 са ученици със СОП. През пролетната ваканция са предвидени общи мероприятия – "Дни на отворени врати" за всяко училище, посещения на етнографски, културни и исторически забележителности в северна България, театрални постановки, презентации и изложби. Учениците от клубовете по интереси ще имат и възможност за национални изяви – участие в конкурси, фестивали и прегледи. Предвидена е адекватна информационна кампания, която ще популяризира целите, дейностите и резултатите по проекта. Намеренията на авторите са след приключването на проекта клубовете да продължат да съществуват, като се финансират от делегираните бюджети. Различният възрастов състав на учениците ще  гарантира приемственост. Очаква се клубовете по интереси да предоставят дългосрочни възможности за развитие на творческия и интелектуален потенциал на сегашните и бъдещи ученици в трите училища на територията на община Белене.


ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ 

     Проектът „Заедно можем повече” върви на пълни обороти в СОУ „Димчо Дебелянов”, ОУ „Васил Левски” и ОУ „Проф. Иван Шишманов”, село Деков. За месец април са предвидени много съвместни изяви на учебните заведения. На 09.04.2010г. се проведе ден на отворени врати за ОУ „Васил Левски” и СОУ „Димчо Дебелянов”. Ученици от клубовете  по интереси запознаха родители, учители и гости със своята работа и показаха изготвени от тях постери, макети, рисунки, картички и табла. Предстои провеждането на ден на отворени врати и за ОУ „Проф. Иван Шишманов” – с. Деков. Театралите от двете беленски школа се готвят усилено за премиерните си спектакли на местна сцена.  На 22.04.2010г. в салона на Читалище „Христо Ботев” ще се представят театралите от СОУ „Димчо Дебелянов”, а на 29.04.2010г. техните колеги от ОУ „Васил Левски”. В началото на м. юни двата състава ще участват в националния ученически фестивал „Климент Михайлов” в гр. Русе.   За конкурси и изложби се стягат и младите художници. Всички ученици са ангажирани и отговорни, а свободното им време е осмислено и ползотворно. 


 

       КЛУБ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

 

 

 

 

                          

                                КЛУБ МАЙСТОРЕТЕ РЪЧИЧКИ

 

 

 

 

                              

                                 КЛУБ МЛАД ПЪТЕШЕСТВЕНИК  

   

                                       КЛУБ МЛАД ТЕАТРАЛ

 

 

 

 

Успешно участие на учениците от клуб "Млад театрал" в Пети национален ученически фестивал гр. Русе 2010 с пиесата "Дворчето" от Никита Нанков. Режисьор Павел Каракашев, ръководител на клуба Диляна Каракашева и актьори:  Васил Конаратов – Нино Паганинов, малък цигулар виртуоз с добро сърце, който търси път към другите, Мартин Перников – Гошо Паяка, яко, ала малко недосетливо момче, което знае кое е добро и кое зло и действа решително, Виктория Войкова и Радина Антонова – Светла Ревлата, девойче с нежно сърце и пламенна фантазия, Георги Георгиев – Пешо Ментата, хлапак, чието бурно въображение го спасява от безброй скучни неща, Божидар Маринов – Ванчо Дресьора, жесток хлапак и шмекер на едро, Лора Петрова – Топка Пума, Кристиан Динов – Дидо Слона, едър дебеланко и шмекер на дребно и  Йоанна Генова – Глас. Театралния състав получи диплом за участие, а Васил Конаратов награда за главна мъжка роля.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНА СРЕЩА

    На 24.06.2010г. в ОУ „Васил Левски” се проведе заключителна среща на ученици, ръководители, общественици и заинтересовани страни по проект „Заедно можем повече”.  На нея се отчетоха резултатите от проведените дейности по проекта, направиха се изводи и препоръки. Ръководствата на ОУ „Васил Левски”, СОУ „Димчо Дебелянов” и ОУ „Проф. Шишманов” заявиха, че ще продължат дейността на някои от клубовете през следващата година в зависимост от желанията на учениците и възможностите на делегираните бюджети.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *