Съвременно образование

 

 

 

ПРОГРАМА "УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЯЛИЯ ЖИВОТ"

НОМЕР НА ДОГОВОРА-LLP-2010-COM-MP-005

       ПРОЕКТ "СЪВРЕМЕННО ОБРАЗОВАНИЕ"           

   Подаденото от ОУ” Васил Левски” проектопредложение на тема „ Съвременно образование” за участие в Училищно партньорство по секторна програма „Коменски” на Програмата „ Учене през целия живот” е одобрено за финансиране.

Партньори по проекта са : 1. GRUPUL SCOLAR MIHĂILESTI – Румъния

                                                   2. BÜYÜKÇIĞLI LISESI – Турция

    За реализирането на проекта ОУ” Васил Левски” ще получи финансова подкрепа в размер на 20 000 €. Проектът стартира през месец септември и ще се реализира в рамките на 2 календарни години.

Информация за всички дейности по проекта може да получавате от тази страница или от сайт, който ще бъде създаден специално за целите на партньорството между трите училища.

     Отговорност за съдържанието на публикацията на този сайт носи ОУ”Васил Левски”

        Европейската комисия и НА не поемат отговорност за начина, по който представената информация може да бъде използвана.


                Учители от ОУ «Васил Левски» споделят опит

         На 5 и 6 юли 2012г. в гр. Трявна се проведе семинар за отчитане и популяризиране на резултатите от работата по проект „Съвременно образование “, дейност Партньорства на секторна програма „Коменски”. Организатор на мероприятието беше ОУ „Васил Левски“ – Белене. В семинара участва целият педагогически и непедагогически персонал на училището, както и представители на всички учебни и детски заведения в града, Общински детски комплекс, НЧ „Христо Ботев 1892“, ПП „Персина“, инспектор ДПС при МВР – Белене и отдел "Закрила на детето". В първия семинарен ден чрез презентации бяха представени проведените дейности, мобилности и мероприятия по проект „Съвременно образование”. Румяна Богданова, директор на училището, Мая Добрева, координатор на проекта, Диляна Каракашева, администратор на проектния сайт, както и членовете на екипа по изпълнение на проекта споделиха с присъстващите своя опит, разказаха за пътуванията си с учениците до Румъния и Турция, за срещнатите трудности и преодолените препятствия. Втората част от семинара беше посветена на изказвания, предложения и споделяне на опит между педагози от различни учебни и детски заведения на територията на града ни. Всички се обединиха около предложението на г-жа Мая Ангелова, а именно: всяко учебно, детско заведение или звено да информира останалите за свои инициативи, мероприятия или спечелени проекти. Така споделените съвместни дейности и мероприятия ще спомагат не само за обмяна на добър опит, но и за зараждането на нови проектни идеи. В дух на приятелство и сътрудничество продължи втората част от семинарната програма – игри за „работа в екип” и пешеходен маршрут по екопътека Трявна – Боженци.  На всички, които не присъстваха на семинара, но проявяват интерес към проект „Съвременно образование” препоръчваме да посетят специално създадения сайт http://www.daskalo.com/vasillevskikomenski/.

                                                                                                               Румяна Богданова

 


УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ ОТ ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ГОСТУВАХА В ИЗМИР И БОДРУМ

                 От 25 до 31 май се проведе третата партньорска среща на ученици и учители от България, Румъния и Турция, работещи по проект „Съвременно образование” по секторна програма „Коменски”. Домакин на срещата беше училището в гр. Измир, област Чили.  Българската група включваше 8 ученици от VІ и VІІ клас, придружени от 4 учители. След вълнуващо посрещане в турското училище ученици и учители се включиха в интерактивни игри и дейности. Тематичната насоченост на третата мобилност беше свързана със спортните дейности. Гостите станаха свидетели на демонстрации по източни бойни изкуства, наблюдаваха традиционни турски танци и възстановка на обичаи. В знак на приятелство представителите на трите държави украсиха с детски рисунки оградата на турското училище. Първите две вечери българските деца бяха посрещнати от приемни семейства. Това им даде възможност да се запознаят с начина на живот и бита на нашите южни съседи. На българската вечер бяха показани презентации за спортната дейност в нашето училище, както и представяне на известни български спортисти, носители на златни медали. Програмата беше разнообразена с танци на участнички от мажоретния състав. С цел междукултурен обмен смесена група от представители на трите държави посети културни и исторически забележителности в Турция и дегустира традиционна местна кухня. Учители и ученици  се разходиха из улиците и пазарите на Измир, възхитиха се на красивите курорти на Егейско море Бодрум и Кушадъсъ  и успяха да посетят древногръцкия град Ефес, в който се намира  едно от седемте чудеса на света – храма на Артемида. В края на визитата всички бяха поздравени от г-н Метан Солак, кмет на район Чили в Измир.

С много ентусиазъм, интересни впечатления, нови приятелства и сълзи в очите ученици и учители се завърнаха в България. А  това са най-сигурните доказателства, че основните цели на проекта са изпълнени.

В края на м.юли проект „Съвременно образование” приключва. Остават  създадените приятелства между учениците от трите държави и надеждите за нови срещи.

                                      Румяна Богданова – директор на ОУ „Васил Левски” 


 

                                                     ОТ ДЕЦА ЗА ДЕЦА

       Ние, децата от ОУ „Васил Левски” гр. Белене, имаме много мечти. Но две от тях вече реализирахме. 

    Искаме да направим по-добър и по-весел  животът на децата, които са в детско отделение на МБАЛ гр. Белене. Нарисувахме пъстри и весели рисунки и заедно с нашите ръководителки – ст.учител Д. Николова и ст. учител М. Добрева на 20.12.2011 г. предадохме нашите картини с позитивни послания на всички болни и тъжни деца. Усмивките в техните очи бяха удовлетворение за нашата работа. 

   

     Ето я и втората наша мечта – повече деца да посрещната зимата сити, облечени топло и да знаят, че в чувала на Дядо Коледа има подаръци и за тях. Събрахме книжки, играчки, обувки, дрешки и помолихме отеца да ни помогне в разпределението на даренията. На .22.12.2011 г., заедно с нашите  учители – ст. учител Ст. Свиленска, ст. учител Д. Николова и ст. учител С. Ковачева ги предоставихме в църквата „Св. Георги” , откъдето ще отидат при децата, които имат нужда от нашата помощ, за да бъдат с топли дрешки и обувки, да имат свои играчки и да чувстват нашата привързаност към тях.

      Ние, децата, благодарим на всички, които ни помогнаха да реализираме тези инициативи в рамките на проект „Съвременно образование”,  секторна програма  Коменски.                       

                                                 

ОУ „Васил Левски”  посрещна гости от Румъния и Турция

            Проект „Съвременно образование”, секторна програма „Коменски” стартира през м. август 2010г. Партньори по проекта са три училища от България, Румъния и Турция. От страна на България партньор е ОУ „Васил Левски”. Проектът е на стойност 20 000 евро и ще се реализира в продължение на 2 календарни години.

                 От 29 юни  до 02 юли 2011г. се проведе втората партньорска среща на ученици и учители от България, Румъния и Турция, работещи по проект „Съвременно образование” по секторна програма „Коменски”. Домакин на срещата беше ОУ „Васил Левски”в гр. Белене. Училището прие 21 ученици от Румъния, 6 ученици от Турция и 13 педагози от двете държави. Надслова на втората мобилност беше „Приятели на природата”. След вълнуващото посрещане в училището, ученици и учители се включиха в интерактивни игри и дейности. Първите две вечери гостуващите деца бяха посрещнати от приемни семейства. Това им даде възможност да се докоснат до нашия  начин на живот и бит. На 28.07.2011г. гостите взеха участие в официалното откриване на Европейски дни на река Дунав в посетителския център на ПП „Персина”. По време на втората мобилност партньорите затвърдиха създадените взаимоотношения на разбирателство чрез „Стената на приятелството”, като поставиха отпечатъци на дланите си  в различни цветове. Гостите бяха приети от кмета на община Белене. Те станаха посланици на сътрудничеството между кметовете на Белене, Михъйлещ и Измир, като си размениха плакети в знак на добри намерения. Реализираха се плануваните спортни игри /демонстрация на традиционната за България игра „Народна топка”/ и екологичната игра „Горски цар”, в която взе участие и доброволеца от корпуса на мира Райън Кърънс.  Всички ученици участваха в „Работилница за птици”, като изработиха книжен макет на различни застрашени видове и проучиха информация за разпространението им. С цел междукултурен обмен смесена група от представители на трите държави посети културни и исторически забележителности в България, дегустира традиционна местна кухня, представи свои танци, музика и костюми. Учениците от всяко училище  разказаха и показаха чрез презентации какви действия са предприели в европейската година на доброволчеството.  Чрез проведената мобилност, разнообразните извънкласни дейности, работата в учебните часове  и заниманията в свободното време и през ваканционните дни се осъществи на практика основната цел на партньорството, а именно интеграция на неформалното обучение във формалното в образователната ни система.

       Преизпълнени с впечатления, заредени с ентусиазъм и нови приятелства  гостите си тръгнаха от България, отнасяйки със себе си не само хубав спомен, но и желанието да се върнат отново.

                                 Румяна Богданова – директор на ОУ „Васил Левски”                      


                                                                   „Мартеница”

        Обичаят за връзване на мартеница”(усукани бяла и червена вълнени нишки) на 1. март произхожда от древните българи, чиито ханове са връзвали мартеници на своите другари от племето за бойна сила, здраве и дълголетие. Днес празникът е познат в България, Румъния, Гърция, Македония, Сърбия. Хилядолетната българска традиция символизира края на зимата и идването на пролетта.Смята се, че с връзването на мартеница Баба Марта ще се зарадва, ще е благосклонна към времето, ще дари здраве и плодородие  В наши дни в края на февруари и на първи март българите си подаряват мартеници с различни форми(бели и червени, символ на здраве и щастие).Закачват ги на дрехите, връзват ги на китките и си казват: ” Честита Баба Марта! Учениците от V-VІІІ клас при ОУ „Васил Левски” гр. Белене, в часовете по СИП-Изобразително изкуство с желание и интерес изработват мартеници и картички за 8-ми март, продължавайки вековните български традиции.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


     На 22.12.2010г. ученици от ОУ "Васил Левски", посетиха детските гранини на територията на града и поздравиха малките палавници с кратка коледна програма. Всички бъдещи първокласници получиха като подарък книжка "Историите на баба, разказани на четири езика". В книжката са събрани най-хубавите български, румънски и турски легенди и предания.

 

                    

 

 

      

 


УЧЕНИЦИ ЗАСАДИХА ДРЪВЧЕТА В УЧИЛИЩНИЯ ДВОР

 

 

 

 

 

 

     Дейностите в ОУ „Васил Левски” – Белене” по проект „Съвременно образование”, секторна програма „Коменски” продължават. На 25.11.2010г. в  училището  се проведе акция по засаждането на дръвчета. В акцията взеха участие ученици и учители, работещи в групите по проекта, както и част от останалите възпитаници на училището. Мероприятието се провежда едновременно в Румъния, Турция и България в трите училища партньори. Акцията е  свързана с екологичното възпитание на учениците и цели формирането на позитивно отношение към околната среда.  


УЧЕНИЦИ ОТ БЕЛЕНЕ ГОСТУВАХА В РУМЪНИЯ    

                                                                                                              

 

       От 25 до 30 октомври се проведе първата партньорска среща на ученици и учители от България, Румъния и Турция, работещи по проект „Съвременно образование” по секторна програма „Коменски”. Домакин на срещата беше училището в гр. Михъйлещ, Румъния. Партньор по проекта от българска страна е ОУ „Васил Левски” в гр. Белене. Българската група включваше 20 ученици на възраст 12-14 години, придружени от 5 учители. След вълнуващо посрещане в малкото градче Михъйлещ, намиращо се на 17 км. южно от Букурещ, ученици и учители се включиха в интерактивни игри и дейности. Първите две вечери българските деца бяха посрещнати от приемни семейства. Това им даде възможност да се запознаят с начина на живот и бита на нашите северни съседи. На българската вечер бяха показани традиционни народни танци и костюми. На хорото се хванаха българи, румънци и турци, забравили езикови, етнически и религиозни бариери. Дейностите по проекта бяха съчетани с посещения на исторически и културни забележителности в Румъния. Учениците разгледаха замъка на Дракула, разходиха се из улиците на Брашов, възхитиха се на красивите зали в двореца Пелеш в  Синая и успяха да посетят втората по големина сграда в света – парламента в Букурещ.

Преизпълнени с впечатления, заредени с ентусиазъм и нови приятелства  ученици и учители се завърнаха в България, за да подготвят следващата проектна среща, която ще се състои през пролетта на 2011г. Неин домакин ще бъде ОУ „Васил Левски” – Белене.

             Подробна информация за дейностите по проект "Съвременно образование" можете да получите от специално създадения за целта сайт:

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *