Тук се сбъдват нашите мечти

ТОВА Е ОФИЦИАЛНИЯ САЙТ НА ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР.БЕЛЕНЕ

 

 

 

emblema

   Основно училище „Васил Левски” гр. Белене

Основно училище „Васил Левски” Белене е основно училище според българските образователни стандарти.

От учебната 2017/2018 година училището е иновативно.
В него се обучават 78 ученици, разпределени в 7 паралелки от І до VІІ клас.
Училището разполага с добра материално-техническа база- две компютърни зали с Интернет връзка, кабинети по биология, физика, химия, музика, изобразително изкуство, комбинирана спортна площадка с игрища за футбол, баскетбол и хандбал.

 

ВАСИЛ ЛЕВСКИ

 

 “Чиста и свята република“– бе неговият девиз,  “свобода на човека”- бе неговото убеждение,  “да отдадеш себе си на делото”- неговото завещание.