Учители

 ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2020 ГОДИНА

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.03.2020 ГОДИНА

Делигиран бюджет за 2020 година

Протоколи за иновации

protokol

protokol obchestven suvet

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2019 ГОДИНА

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА КЪМ 03.09.2019 ГОДИНА

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2019 ГОДИНА

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2019 ГОДИНА

 

 

 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2018 ГОДИНА

                 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2018 ГОДИНА

 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА  НА УЧИЛИЩЕТО

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ (2016-2020)

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2018 ГОДИНА

 

 

 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2018 ГОДИНА

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2017 ГОДИНА

 


 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА

     

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА КЪМ 31. 12. 2016 ГОДИНА

informacia-za-budgeta-kum31-12-2016budget-kum-31-12-2016

 

 

БЮДЖЕТ КЪМ 30.09.2016 ГОДИНА

tmpwinscan_to_pdf_12016-10-06_15-23-32

 

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

 

Процедура за самооценка на качеството в ОУ „Васил Левски“

 град Белене

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2016ГОД.

информация за изпълнението на бюджета към 30.06.16г.касово изпълнение на бюджета към 30.06.16г.

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03. 2016 ГОД.

scan0002scan0003

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12. 2015 ГОД.

scan0001scan0002

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09. 2015 ГОД.

  ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА ШЕСТ МЕСЕЦА НА 2015 ГОД.

scan0008

scan0009

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОД.

Izpalnenie na delegiraniq budjet kam 31.03.2015

БЮДЖЕТ НА ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ЗА 2015 ГОДИНА

deligiran budget

 

 

 

 

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *