Учители

 ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИН

Списък обществен съвет

Отчет за изпълнение на Плана на дейностите  по стратегия  за развитие на ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – Белене, 2021 – 2022 година

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2022 Г.

 

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2022 Г.

         

 

 

 

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2022 Г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 13.01.2022 Г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2021 Г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2021 Г.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2021 Г.

ДЕЛИГИРАН БЮДЖЕТ ЗА 2021 ГОДИНА

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2020 ГОДИНА

 

 

 

 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА  НА УЧИЛИЩЕТО

 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ 

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ


     Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации

Процедура за самооценка на качеството в ОУ „Васил Левски“

 град Белене

 Правила за съхранявяне на учебници

Програма за дейности по интереси  

План за деиствие при терористична заплаха

СИСТЕМА ОТ ИНДИКАТОРИ

ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ОГРАНИЧАВАНЕ ОТСЪСТВИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *